Comitet Executiv

Adunarea Generală Extraordinară, Cernica, 20 noiembrie

În data de 20 noiembrie 2022, în aula Universității Adventus, s-a desfășurat o adunare generală extraordinară a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, pentru depunerea de amendamente la articolele Statutului de funcționare și organizare al Bisericii. O astfel de întrunire a reprezentanților adventiști de la nivelurile locale și regionale se întâmplă la aproximativ zece ani pentru actualizarea Regulamentului de funcționare al Bisericii, aprobat de guvernul României și publicat în Monitorul Oficial.

Lucrările s-au bucurat de prezența a peste 200 de delegați din toate regiunile țării: pastori, slujbași și administratori din partea structurilor regionale. Atmosfera a fost deschisă și antrenantă, mulți delegați așteptând la rând să-și exprime opinia în fața microfoanelor din sală. Au fost peste 100 de luări de cuvânt cu propuneri de îmbunătățire a textului de evaluat, marcat după un cod de culori.

Ocazia a însemnat și o sesiune de remotivare pentru misiune. S-au prezentat trei reportaje despre rețeaua adventistă de educație din România, despre învățământul confesional adventist și despre o campanie de implicare a tuturor credincioșilor („Împreună pentru oameni”). De asemenea, a fost prezentată și inițiativa de a produce un documentar despre cine sunt adventiștii și a existat un moment de prezentare a stadiului de lucrări de la șantierul Spitalului Oncologic de la Târgu-Mureș.

Delegații au primit mai multe resurse de inspirație și informație despre proiectele actuale de misiune adventistă sub forma unor pliante și broșuri („Partea pe care o luăm la Evanghelie”). Cartea anului misionar, ultima ediție tipărită a cărții Tragedia veacurilor, în format mic, cu două coloane de text pe pagină, și volumul Adventiștii de ziua a șaptea au fost dăruite fiecărui delegat.

Pe holurile capelei universitare au fost amenajate standuri de promovare pentru departamentele și instituțiile Bisericii. Din partea Diviziei Inter-Europene a fost prezent fratele Norbert Zens, trezorierul acesteia. La prezidiu au fost pastorii Aurel Neațu și Georgel Pîrlitu, președintele, respectiv secretarul Uniunii de Conferințe, iar din partea departamentului juridic, fratele Dragoș Penca și sora Evelina Sturza au oferit în permanență asistență în procesul de revizuire a textului.

Mai multe despre atmosfera și dezbaterile Statutului la Adunarea Generală Extraordinară puteți urmări mai jos în materialul pastorului Aurel Neațu.


Comitet Executiv – 18 aprilie 2022 – Sibiu

La ședința forului național de conducere al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România din data de 18 aprilie au fost invitați să participe un număr de 18 credincioși laici din toate părțile țării. Prezența acestora la sesiunea ordinară a comitetului executiv de bilanț a dat o notă specială întrunirii. ​Participanții invitați – ​tineri, surori și prezbiteri – au asistat la întreaga ședință și au fost martori la procesul de vot al rapoartelor prezentate. Ei au avut acces la dosarul electronic al comitetului, s-au implicat în discuții, au pus întrebări și ​au exprimat opinii despre proiectele Bisericii. Conform listelor, au participat on-line sau fizic 32 de laici și 21 de pastori. Lucrările desfășurate în Biserica Adventistă din Sibiu s-au încheiat seara, în jurul orei 18:​30.


Evenimentul face parte dintr-o serie de acțiuni menite să implice activ cât mai mulți credincioși laici în slujirea Bisericii și totodată să facă mai transparent actul conducerii. În fiecare primăvară, un comitet executiv de evaluare se organizează în fiecare Conferință și Uniune din Biserica Adventistă și este un moment de analiză al activităților din ultimul an, pe baza unor rapoarte scrise. Președintele, secretarul și trezorierul Bisericii, urmați de directori ai departamentelor dau rapoarte individuale de lucru și prezintă statusul proiectelor bugetate. Adesea, prezentarea este însoțită și de materiale grafice sau video. Raportul de luni, 18 aprilie 2022, poate fi accesat la adresa oficială comitet.adventist.ro.

La aceeași adresă se pot citi și hotărâri ale comitetului, cum ar fi cele 15 propuneri votate în urma procesului de consultări cu laici și pastori. Comitetul a decis convocarea unei adunări generale extraordinare în data de 20 noiembrie 2022, pentru modificarea unor articole din statutul de funcționare al Bisericii.

Accesează semestrial comitet.adventist.ro pentru a cunoaște direcții oficiale, decizii și proiecte esențiale din viața Bisericii. 

Rapoarte Comitet Executiv – 18 aprilie 2022

RAPORTUL PREȘEDINTELUI – PASTORUL AUREL NEAȚU

RAPORTUL SECRETARULUI – PASTORUL GEORGEL PÎRLITU

RAPORTUL TREZORIERULUI – PASTORUL EMIL JIGĂU

RAPORTUL DEPARTAMENTULUI ASOCIAȚIA PASTORALĂ – PASTOR MARIUS ANDREI

RAPORTUL DEPARTAMENTULUI SLUJIREA FAMILIEI – PASTOR MARIUS ANDREI

RAPORTUL DEPARTAMENTULUI PUBLICAȚII ȘI GRUPURI ETNICE – PASTOR LORAND BALLA

RAPORT DEPARTAMENT SĂNĂTATE – MEDIC ANAMARIA ZANFIR

RAPORT DEPARTAMENT ȘCOALA DE SABAT ȘI LUCRARE PERSONALĂ – PASTOR DANIEL BRÎNZAN

RAPORT DEPARTAMENT MISIUNE – PASTOR DANIEL BRÎNZAN

RAPORT DEPARTAMENT LIBERTATE RELIGIOASĂ ȘI RELAȚII PUBLICE – PASTOR DRAGOȘ MUȘAT

RAPORT DEPARTAMENT COMUNICARE – PASTOR DRAGOȘ MUȘAT

RAPORT DEPARTAMENT TINERET ȘI SLUJIREA COPIILOR – PASTOR IOAN GELU POENARIU

RAPORT DEPARTAMENT EDUCAȚIE – PASTOR ROMICĂ SÎRBU

RAPORT DEPARTAMENT SPIRITUL PROFETIC – PASTOR ROMICĂ SÎRBU

RAPORT DEPARTAMENT MUZICĂ – SEBASTIAN FELEA

RAPORT DEPARTAMENT MISIUNEA FEMEII – LILIANA RADU

RAPORT DEPARTAMENT ISPRĂVNICIE – PASTOR CIPRIAN ȘANDRU

RAPORT CAMPANIE MISIUNE BACĂU – APRILIE 2022

Propuneri în urma consultării cu Conferințele Uniunii, laici și pastori

În urma întâlnirilor de lucru, a fost prezentat înaintea membrilor Comitetului Executiv un document cu propuneri care poate fi consultat aici.